Strona główna » Regulamin
Kategorie
Kontakt
  • Studio Horeca
    ul. Kochanowskiego 10/2A
    60-845 Poznań
    NIP: 536-153-59-43
  • E-mail:sklep@produktyambition.pl
  • Telefon503-017-380
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 18.00, w soboty 10.00 - 14.00
Chmura tagów

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
I. DEFINICJE

1.Sklep - serwis internetowy produktyambition.pl, Kupujący - podmiot korzystający z sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, Użytkownik - osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do Asortymentu oferowanego przez Sklep, Asortyment - rzeczy ruchome dostępne w Sklepie, Regulamin - niniejszy regulamin.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego (dalej "Sklep") jest: Studio Horeca – Marcin Potoczny ul. Kochanowskiego 10/2a, 60-845 Poznań, NIP 536-153-59-43, REGON 015476099

3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Sprzedawcę jest zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legionowo.

4. Sklep zamieszczony jest pod adresem strony internetowej http://www.produktyambition.pl i umożliwia dokonywanie zakupów Asortymentu za pośrednictwem Internetu Użytkownikom i Kupującym. Klient może korzystać ze sklepu za pomocą następujących przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera.

5. Zakupy przez Kupujących i/lub Użytkowników w Sklepie są dokonywane w ramach umów zawieranych na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

II. ZAMÓWIENIA

6. Zamówienia w Sklepie dokonać może wyłącznie Użytkownik i/lub Kupujący która dokonała rejestracji. Zamówienia bez rejestracji (poprzez e-mail, telefon) są dopuszczalne pod warunkiem podania danych niezbędnych do jego przyjęcia.

8. Zamówienia poprzez stronę można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

91. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego i/lub Użytkownika formularza zamówienia, udostępnionego na stronie Sklepu lub dokonanie właściwego zamówienie w innej dopuszczonej formie. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie są rozpatrywane.

10. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego i/lub Użytkownika numeru telefonu lub (i) adresu e-mail. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je telefonicznie lub (i) poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, mogą nie zostać zrealizowane.

11. Prezentowane w sklepie oferty są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań poprzez złożenie zamówienia (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego). W tym znaczeniu przedstawiane w sklepie oferty nie są ofertami w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

12. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Sklepowi całkowicie lub częściową realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego i/lub Użytkownika.

13. Dostępność towaru może potwierdzić jedynie Sklep, pisemnie w formie e- mail, oferta na stronie jest jedynie poglądowa, sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku towaru lub jakiegokolwiek problemu z jego realizacją.
 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

14. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Oferta ważna jest tylko na terenie Polski.

15. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówień. Termin realizacji zamówienia wynosi  1-3 dni roboczych, a maksymalnie do 14 (dotyczy to jednak tylko produktów na specjalne zamówienie kiedy to dany produkt sprowadzamy od producenta)

16. Koszty dostarczenia ponosi Kupujący i/lub Użytkownik. W określonych przypadkach (powyżej 700 zł) koszty dostarczenia może ponieść Sklep.

17. Na życzenie Kupującego i/lub Użytkownika wyrażone w formularzu zamówienia wystawiane jest potwierdzenie zakupu w formie Faktury VAT. Towar należy sprawdzić w obecności osoby dostarczającej (kuriera) to gwarantuje szybkie i bezproblemowe załatwienie reklamacji w razie niezgodności towaru.

18. Pełna odpowiedzialność za przesyłkę spoczywa na naszej firmie do momentu podpisania odbioru przesyłki na liście przewozowym.W przypadku uszkodzenia z zewnątrz lub podejrzenia naruszenia paczki należy ją sprawdzić w obecności kuriera, a w razie braków sporządzić odpowiedni protokół z kurierem oraz zgłosić niezwłocznie do naszej firmie.
 

IV. ZWROTY

19. Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w niniejszym regulaminie. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Zakupionych Rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Zakupionych Rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

20. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformawać Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – za pomocą pisma wysłanego pocztą na adres pocztą elektroniczną na adres sklep@slupkihotelowe.com

21. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Rzeczy. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W takim przypadku Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zakupionych Rzeczy.

22. Wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Zakupionych Rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) zwrócone zostaną niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Zakupionych Rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

23. Zwracane Rzeczy muszą być kompletne, nieużywane, czyste, zapakowane w oryginalne opakowania i nieuszkodzone, a ponadto zapakowane w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginalny paragon zakupu i protokół zwrotu towaru z podaniem imienia, nazwiska, adresu oraz nr konta na które mają zostać zwrócone pieniądze. Zwrot pieniędzy dotyczy zakupionego towaru - Nie zwracamy kosztu dostawy oraz kosztów transportu jakie poniosłeś odsyłając zakupiony towar 
 

V. GWARANCJE

24. Towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta towaru lub sprzedawcy. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z serwisem wskazanym w karcie gwarancyjnej (jeśli takowa występuje) lub bezpośrednio ze Sklepem. Podstawą wszczęcia procedury jest dowód zakupu, który otrzymuje się wraz z zamówionym towarem.
 

VI. REKLAMACJE


Jeżeli Klient zażądał wymiany Rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione


25. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą uwzględniane tylko wtedy, gdy w DZIEŃ DOSTAWY zostaną zgłoszone kurierowi lub w najbliższym oddziale firmy kurierskiej i wraz z kurierem spisany zostanie protokół szkodowy, na którym wyszczególniony zostanie towar uszkodzony. Reklamacje zgłoszone po tym terminie będą w 100% rozpatrywane negatywnie. Ponadto Kupujący i/lub Użytkownik ma obowiązek przesłania kopii protokołu szkodowego do Sprzedawcy.

26. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie produktów zamawianych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Kupującego i/lub Użytkownika, nie stanowią pod-stawy do zwrotu produktu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

27. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” Zgodnie z tą ustawą Kupującemu i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądanie o zaprzestaniu ich wykorzystania.

28. Kupujący i/lub Użytkownik wyrażą zgodę i upoważnia Sprzedawcę do:
a. przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty, którym Sprzedawca zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Kupującym i/lub Użytkownikiem a Sprzedawcą;
b. przetwarzania jego danych osobowych w celu informowania go o produktach oferowanych przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące.
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Kupującego w przypadkach, wymienionych w art.23 ust. 1 pkt. 4 i 5 tej Ustawy.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r., Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz powołanej wyżej ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.


Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone 2023 - slupkihotelowe.com Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu